Dette er Norsk Grotteforbund

Norsk Grotteforbund, NGF, er et nasjonalt samarbeidsorgan for enkeltpersoner og lokalorganisasjoner som driver med grotting.

I Norge finnes det over 600 marmorgrotter med lengde over 100 meter (den lengste over 20 km),
hvorav nesten alle er lokalisert i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.
I enkelte grotter kan du vandre rundt i med hendene i lomma, - andre krever solid erfaring med enkelttauteknikk.

Pr. dags dato har vi ca 200 medlemmer, spredt over hele Norge, og i alle aldersgrupper.
Tre grotteklubber er også medlemmer:

NGFs medlemmer oppdager fremdeles nye grotter hvert år.
Bli med i Norsk Grotteforbund, - og få nærmere kjennskap til den eneste aktivitet i Norge hvor man fremdeles kan
oppdage terreng som ingen mennesker før har sett.

Alle som forplikter seg til å følge NGFs målsettinger, kan melde seg inn i NGF. (Les vedtektene)
NGF-medlemmer kan danne lokale grotteklubber eller tilsvarende sammenslutninger.

Kontingenten er kr 250 for hovedmedlemmer, og kr 150 for studenter / ungdom under 20 år.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt:
Norsk Grotteforbund
Postboks 1301
N-8602 MO

Eller send en epost til NGF ngf@speleo.no

Hvis du vil melde deg inn med en gang kan du bruke vårt registreringsskjema!


NGF utgir et eget blad, Norsk Grotteblad (NGB). Bladet kommer ut 2 ganger i året og formidler informasjon om:

NB! - UKJENTE FARER LURER I GROTTENE

NGF fokuserer på grottesikkerhet.
Vi arbeider for å hindre at ulykker inne i fjellet oppstår (forebyggende arbeid)
samt at vi har ansvaret for Norsk Grotteredningstjeneste (dersom en ulykke skjer).
Dette innebærer:

Meld deg derfor inn i Norsk Grotteforbund
og støtt Norsk Grotteredningstjeneste, -
både m.h.p. din egen sikkerhet og andres !
GROTTENE ER SÅRBARE!

NGF er også opptatt av grottevern.
Vet du at en dryppstein kan være 100.000 år gammel?
Grotter er sårbare for slitasje, vandalisme og inngrep,
derfor er det viktig at vår fremferd skjer på en slik måte
at andre også får oppleve den samme skjønnheten.
NGF og NGFs medlemmer forplikter seg til: