Adresser

  Norsk Grotteforbund har postadresse:
Norsk Grotteforbund
Postboks 1301 sentrum
8602 MO
Epost: ngf@speleo.no
Bankkonto: 4516.12.77650
Norsk Grotteblad har samme postadresse, epostadresse og konto.

Styret har følgende sammensetning og adresser: (pr. 1.9.20)
 
   
Leder - Stein-Erik Lauritzen
3189 HORTEN
Tlf. mob. 915 46 733
  Redningsansvarlig - Harry Vegard Nilsen
3006 DRAMMEN
Tlf. mob. 481 79 183
Kasserer - Elen Belseth
7563 Malvik
Tlf. mob. 928 01 176
  Nestleder og verneansvarlig - Thea Krossøy
5057 BERGEN
Tlf. mob. 92 80 1176
Redaktør for NGB - Sylvia Kastner
8618 MO
Tlf. mob. 951 59 327
 
  Utenfor styret er følgende oppgaver fordelt:  
   
Valgkomite -
Hans Martin Slåttkjær
8110 Misvær
Tlf. mob. 911 30 160
  Revisor - Randi Aspmo
8114 Tollå
Tlf. mob. 958 09 463