Per-Ludvig Mosti har gitt oss tilgang på noen fine grottevidoer.
Redningsøvelse på Mo i '93
passord NgF93Mo
Redningsøvelse på Evenes i '94
passord NgF94Evenes
Redningsøvelse på Rognan i '98
passord NgF98Rognan

Hans øivind Aarstad's bilder fra Burfjellet

Variasjoner over et tema

Arkivbilder fra årsmøtet 2001