Adresser

  Norsk Grotteforbund har postadresse:
Norsk Grotteforbund
Postboks 1301 sentrum
8602 MO
Epost: ngf@speleo.no
Bankkonto: 4516.12.77650
Norsk Grotteblad har samme postadresse, epostadresse og konto.

Styret har følgende sammensetning og adresser: (pr. 6.8.16)
 
   
Leder - Are Mellem
9014 Tromsø
Mob. 91 61 17 95
  Redningsansvarlig - Rolf Thorsen
9404 HARSTAD
Tlf. mob. 46 66 89 99
Kasserer - Sylvia Kastner
8618 MO
Tlf. mob. 95 15 93 27
Redaktør for NGB
  Styremedlem - Marek Vokac
0489 OSLO
Tlf. mob. 93 49 28 57
Styremedlem - Francis Paulin
1482 NITTEDAL
Tlf. mob. 92 28 25 74
  Styremedlem - Inge Margrete Hanche-Olsen
0276 OSLO
Tlf. mob. 99 03 73 53
  Utenfor styret er følgende oppgaver fordelt:  
   
Redaktør for nettsiden - Knut Davidsen
8020 BODØ
Tlf. mob. 99 74 46 84
  Revisor - Anders Westlund
8010 BODØ
Tlf. mob. 90 08 58 06
Valgkomite -
Bjørn Laukslett, 8114 Tollå
Torunn Karlsen, 8610 MO