Bilder fra turen til Edvardheimen. Fotograf Harry Bjerkli.