Påmeldingsskjema for Norgessamlingen 2008.

 

 

 

Navn*Felt merket med * fylles ut!
Adresse *
Postnr. * Poststed
Telefon
Epost
Annet
Her skriver du om du er avhengig av transport fra Mo, når du kommer, og evt. annet.